Historie

Starten på NORDOX går tilbake til 1886, det året da malingsfabrikken NORDEN som spesialiserte seg på kobberoksid som bunnstoff (antigromaling) ble grunnlagt. I 1920-årene startet firmaet produksjon av kobberoksid for eget bruk. Etter 2. verdenskrig vant NORDOX en kontrakt om å forsyne den britiske marinen med kobberoksid. Dette ga grunnlag for å øke produksjonskapasiteten og mulighet for å være leverandør også for andre produsenter av bunnstoff.

I 1962 ble produksjonen av kobberoksid etablert under navnet NORDOX med nye eiere og med det formål å spesialisere seg med kobberoksid for verdensmarkedet.

Siden 1975 har selskapet vært eid i sin helhet av Stiftelsen NORDOX. I vedtektene heter det bl.a. at “Stiftelsen Nordox skal anvende hele sin inntekt til sammfunsgagnlige og humanitære formål”. Det oppnevnes et styre for å ivareta stiftelsens interesser ifølge vedtektene. Støtte gis normalt direkte til prosjekter i utviklingsland. For øvrig drives bedriften etter samme prinsipper som ethvert aksjeselskap.