Produkter og markeder

NORDOX har oppnådd en ledende posisjon som en global leverandør av kobberoksid til skipsmalingsindustrien for fremstilling av bunnstoff og til fiskeoppdrettsindustrien til fremstilling av notstoff. NORDOX er også en verdensledende leverandør av kobberoksid til agrokjemisk industri som råstoff (aktiv ingrediens) i fungicider, samtidig som NORDOX leverer egne kobberbaserte fungicider ferdig til bruk. Fungicidene anvendes for å beskytte en rekke plantekulturer innen hagebruk, jordbruk og skogbruk, bl.a. til frukt- og grønsaksdyrking som for eksempel epler, poteter, tomater og til tropiske vekster som kakao, kaffe og te. Hoveddelen av volumet eksporteres til mer enn 50 land.