Teknologi

Vi opererer med våre produkter på internasjonale markeder som er preget av stor konkurranse og en kontinuerlig utvikling. Vår kjernekompetanse ligger i å effektivt utvelge, skaffe tilveie og foredle skrapkobber til kobberoksid formulert for å oppnå produkter av optimal og jevn kvalitet tilpasset de ulike bruksområdene.