Forretningsidé

Utnyttelse av kobberoksidets groe- og sopphindrende egenskaper, alene eller supplert med beslektede eller komplementære produkter.