Kobber(I)oksid

Kobber(I)oksid, egenskaper og bruk

Basis for NORDOX AS aktiviteter er fremstilling av kobber(I)oksid (uttales kobber-en-oksid eller enverdig kobberoksid) og kobber(I)oksidbaserte produkter. Fremstillingsprosessen benytter resirkulert kobber som råstoff. Kobberet kvalitetskontrolleres før det smeltes i elektriske smelteovner etterfulgt av avkjøling. Etter avkjølingsprosessen fremstår kobberet som klumper på 1 – 3 cm.

Kobberklumpene benyttes i en metallurgisk prosess der kobberet korroderer(ruster) i trykkbeholdere. Med jevne mellomrom skylles beholderne rene for produsert kobber(I)oksid samtidig som metallisk kobber tilføres.

Kobber(I)oksid finnes naturlig som kobbererts, et vanlig mineral for utvinning av kobber. Et tynt lag med kobber(I)oksid er også ansvarlig for den rødlige fargen på kobbermetall.

Kobber(I)oksid kjennetegnes av en sterkt rød farge. Rødfargen er så sterk at kobberoksid godt kunne ha blitt benyttet som fargestoff/pigment. Høy pris gjør at dette ikke er en aktuell anvendelse.

Kobberoksid løser seg veldig langsomt opp i vann. Denne egenskapen er bestemmende for mange av egenskapene og anvendelsene for kobber(I)oksid. Når kobber løses i vann dannes det kobberioner, Cu2+. Kobberioner er giftig for primitive/enkle organismer som sopp, bakterier og alger. Samtidig reagerer kobberioner svært lett med andre stoffer slik at giftigheten er veldig kortvarig.

Den største anvendelsen for kobberoksid er som aktiv substans i bunnstoff til båter. Begroing medfører at båten eller skipet har større motstand gjennom vannet med sterkt forhøyet drivstoff-forbruk som resultat. For å unngå dette tilsetter malingsfirmaer som Jotun kobberoksid til sine bunnmalinger.

Kobberoksiden i bunnmalingen løses svært langsomt opp og det dannes et tynt skikt der innholdet av kobberioner er høyere enn det begroingsorganismer tåler. Derved forhindres begroing av skipet.

Kobberoksid anvendes også som plantevernmiddel innen både økologisk og konvensjonelt landbruk i en rekke land. Til konvensjonelt landbruk eksporteres produktet til mer enn 50 land i hele verden.


NORDOX soppmidler er blant annet godkjent av OMRI. Dette er en amerikansk organisasjon som gir sertifiseringsorganisasjoner, dyrkere, tilvirkere og leverandører en uavhengig vurdering av produkter som ønskes benyttet til sertifisert økologisk produksjon (www.omri.org).

Kobber(I)oksid er godkjent til bruk innen økologisk landbruk i en rekke land – blant annet England (Soil Association), USA (OMRI), Frankrike, Spania, Italia, Polen, Ungarn, Ghana.

Kobberoksid som sprøytes på plantene avgir små mengder med kobberioner. Kobberionene forhindrer at soppsykdommer som for eksempel meldugg kan utvikle seg. Kobber er et mikronnæringsstoff som plantene må ta opp i tilstrekkelige mengder. Ved mangelsykdommer som skyldes kobber benyttes ofte kobber(I)oksid for å tilføre det kobber plantene har behov for.

Kobber(I)oksid som fremstilles ved NORDOX kjennetegnes ved svært små partikler. Typisk størrelse kan være 1/1000 dels millimeter noe som betyr at hvert gram innholder flere milliarder små partikler. Som for de fleste stoffer med små partikler betyr det at en bør unngå å puste inn betydelige mengder kobberoksid støv. Kobberoksid er klassifisert som giftig for liv i vann og giftighet ved innånding er allikevel lav. Luft som slippes ut fra produksjonsprosessen filtreres gjennom filtere med ekstremt fine hull (laget av Gore-tex samme materiale som i dyre fritidsantrekk). Støvutslippene fra fabrikken er svært lave og godt innenfor de grenseverdier som Miljødirektoratet har satt.

Akutt giftighet, dvs. giftighet dersom en spiser kobberoksid er også relativt lav. Kobber(I)oksid har en ubehagelig metallisk smak som gjør at det ikke er fristende å spise. Giftigheten er omtrent dobbelt så høy som tilsvarende for vanlig veisalt.