Miljøpolitikk

Våre kunder og samfunnet rundt skal oppleve NORDOX AS som et miljøansvarlig selskap. I det ligger at:

  • Vi skal overholde de lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet
  • Vi skal løpende tilpasse oss kundenes og samfunnets miljø- og sikkerhetskrav, slik at vi stadig forbedrer oss
  • Vi skal sammenligne oss med de beste

Alle ansatte har et felles ansvar for kvalitet, miljø og våre kunder.