Avfallsbehandling

Bedriften kildesorterer og leverer alt avfall til forskriftsmessig deponering:

  • Restavfall / papir / papp / plast / trevirke / plastsekker (big bags)
  • Elektro- og IT utstyr
  • Metaller / slagg / kobberoksid-rester
  • Fyllmasse
  • Oljerester
  • Sot fra røykfilter