Miljøstyringssystem

Nordox’ miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til følgende standard for miljøstyring: ISO 14001:2015 (february 2018).Nordox’ kvalitetsstyringssystem har siden 1993 vært sertifisert i henhold til standard ISO 9001. I 2015 ble bedriften sertifisert i henhold til standard ISO 9001:2015.

Sertifikat Nordox 2018