Vesentlige miljøforhold

Ved Nordox smeltes skrapkobber om til granulater og foredles videre til kobberoksid. Kobberoksid fremstilles ved en katalytisk oksidasjon av kobber. De viktigste energikildene er elektrisk strøm og spesialdestillat (olje).

Fabrikken drives i henhold til utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet av 04.05.2018.